Hvad tilbyder vi

Vi undersøger, tager os af og behandler malerier og bemalede genstande.


Kontakt os for at høre, hvordan vi kan tilbyde at hjælpe Dem med Deres kunstgenstande. Vi tilbyder gratis evalueringer, behandlingsforslag og bindende tilbud vedrørende Deres malerier og øvrige kunstværker.


Nedenfor følger en oversigt over de opgaver, vi kan tilbyde.

Eksempler på opgaver, vi kan tilbyde:

 1. Rensning: fjernelse af overfladesmuds og fernis

 2. Konsolidering og stabilisering

 3. Reparation af flænger og huller

 4. Doublering, kantopklæbning og lapning

 5. Retouchering

 6. Fjernelse af dårlige retoucheringer eller af misfarvninger

 7. Udarbejdelse af bevaringsrapporter

 8. Bevaringsvurdering af samlinger og katalogisering

 9. Rådgivning om, hvorledes Deres malerier behandles bedst

Vi arbejder in situ, når et kunstværk ikke kan flyttes, eller er for stort til at blive transporteret. I alle andre tilfælde foregår restaureringen i vort værksted.

Dokumentation

In Situ behandling

Vi udarbejder uden beregning en skriftlig rapport om kunstværkets bevaringstilstand og tilbyder – ligeledes uden beregning – fotografisk registrering. På den måde kan De følge med i alle faser af restaureringen og se, hvad der er lavet.

 

Tilstandsevaluering af samlingen

Kunst Konservering & Restaurering udarbejder gerne tilstandsrapporter for private samlinger - f.eks. som konsekvens af skade eller hærværk, eller blot for at vurdere eventuelle præventive tiltag.

Håndtering og opbevaring

Vi yder rådgivning og hjælper med transport, håndtering, opbevaring og beskyttelse af kunstværker. Vi kan også være behjælpelige med specialfremstillede kasser og individuel opbevaring.

Rensning

Retouchering

Konsolidering og stabilisering

Malerikonservering: Eksempler på de behandlinger, vi kan tilbyde

Praeventiv konservering

Rensning af malerier omfatter som oftest to processer: afrensning af smuds og rensning af fernis.


Overfladesmuds kommer fra partikler i luften, der lægger sig som et lag på lærredet, eller stammer fra kontakt, som formørker eller slører farverne, f.eks. støv, luftforurening, fedtpartikler, insektekskrementer, fedtfingre osv.


Fernis anvendes af kunstneren som overfladebehandling for at opnå større farvemætned eller give en speciel overfladevirkning (f.eks. mere glans) eller for at beskytte malingen. Med tiden bliver fernissen mørkere og giver misfarvninger, alt efter den anvendte fernistype og det omgivende miljø.

Man har i århundreder drøftet, om det er etisk rigtigt at retouchere kunstværker. I nogle tilfælde røres der ikke ved gamle skader, mens det andre gange kræver en vis retouchering at reparere skader på et kunstværk.


Vi anvender udelukkende fuldt reversible materialer i forbindelse med retouchering af kunstværker.


Alle materialer er gennemtestet og er stabile, således at de altid vil kunne fjernes senere af andre konservatorer.


Alle retoucheringer sker i overensstemmelse med de etiske retningslinjer for konservatorer og kan ses I ultraviolet lys.

Malerier består af flere komponenter, som er fremstillet af forskellige materialer.


Der indgår en række materialer i et maleri, og hvert af disse materialer reagerer i ulige takt på f.eks. luftfugtighed, temperatursvingninger og lysforhold, hvilket får dem til at bule, hænge slapt og trække sig sammen. Med tiden svækker disse belastninger maleriet, så der opstår revnedannelser, opskalninger og afskalninger.


Disse svagheder skal behandles, så maleriet ikke nedbrydes yderligere. Dette sker ved indsprøjtning af mediespecifikke bindemidler mellem de løsnede lag, som derved konsolideres og stabiliseres. Der anvendes ofte vand og lavtryksbord, for at bindemidlet bedre kan trænge ind i revnerne.

 1. Bullet

Malerikonservering, malerikonservator, professionel, maleri konservator, maleri restaurering, malerirestaurering, malerirestorering, maleri reparation, maleri reparering, reparation af malerier, reparation af kunst, kunst reparation, kunstkonservering, kunstkonservator, kunst konservator, kunst restaurering, kunst restorering, København, kbh, konserveringsværksted, restaureringsværksted, billig, billigt, godt tilbud, museums kvalitet, bornholmerur, lærred, ramme, maleri

 1. Bullet

 1. Bullet

 1. Bullet

 1. Bullet

Reparation af flænger

Malerier på lærred får ofte flænger og huller.


Sådanne skader kan repareres på forskellige måder, afhængig af hvor alvorlige de er.


Først planeres flængen, så trådene igen ligger fladt på lærredet. Derefter påføres der et klæbemiddel, som limer trådene sammen. Alt efter hvordan flængen ser ud, kan det være nødvendigt at lappe eller ligefrem sætte lærredet fast på et andet stykke lærred for at give ekstra støtte.


Derefter udfyldes området med den manglende maling, så det kommer i niveau med den oprindelige overflade. Til sidst retoucheres området, så det matcher den oprindelige maling, ved brug af en række stabile pigmenter og medier.

 1. Bullet